Om Dream

DREAM er et tværvidenskabeligt forskningskonsortium, der siden sin start i 2004 er lokaliseret ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

DREAM udførte 2004-2008 forskningsprogrammet ‘Innovative læremidler’ finansieret af Programkomitéen for Uddannelse og Kreativitet under Det strategiske Forskningsråd, samt de deltagende partnere.

DREAM udførte 2009-2015 forskningsprogrammet ‘Læring 2.0’, finansieret af Programkomitéen for Uddannelse og Kreativitet under Det strategiske Forskningsråd, samt de deltagende parter.

Fra 2016 arbejder DREAM med nye formidlingsformer i det nationale forsknings- og udviklingsprogram Vores museum og med kreativ filmproduktion i samarbejde med Det danske Filminstitut og med Kulturregion Fyn og Undervisningsministeriet.