Æstetisk læring, produktion af animationsfilm og IT

Formålet med ph.d.-projektet er at nuancere forståelsen af mediekompetencer ved at analysere forholdet mellem medieproduktion og medieforbrug. Empirisk fokuseres på at udvikle en online-læringsressource, AnimationsØen hvormed man kan skabe multimodale, animerede film, samt på at undersøgte, hvordan danske gymnasieelever anvender læringsressourcen med specielt vægt på analyse af deres kollaborative læringsprocesser. Teoretisk baseres projektet på multimodal teori og æstetisk designteori og metodisk anvendes etnografiske tilgange til at undersøge brugernes æstetiske og sociale læreprocesser.

Projektperiode
1. januar 2004 til 1. januar 2009