Design og anvendelse af læringsspil

Ph.d.-projektet undersøger debatspil i gymnasiet med fokus på læreprocesser og pædagogisk potentiale. Et debatspil defineres som en iscenesat konflikt i undervisningen med specifikke regler, roller og relevante former for evaluering. Projektet baseres på den antagelse, at debatspil fremmer elevernes læreprocesser ved at støtte ideologisk-baseret afklaring og legende snak, og projektet anvender sociokulturel teoreti til at analysere og forstå debatspil som et semiotisk domæne med en specifik praksis, særlige metoder og kommunikationsformer.
I den empiriske del af projektet udviklede jeg et IT-baseret, multimodalt læringsspil, Spillet om magten, og anvendte diskursanalyse til at undersøge fem forskellige anvendelser af spillet i samfundsvidenskabelig undervisning i danske gymnasier. Undersøgelsens resultater har bidraget til at styrke den teoretiske og empiriske forståelse af debatspils betydning for elevernes nuancerede indsigt i valgprocesser og politisk kommunikation. Derudover angiver studiet retningslinjer for yderligere design og brug af læringsspil.

Projektperiode
1. januar 2004 til 1. januar 2009