Interaktiv tekstanalyse

Ph.d.-projektet undersøger læringsformer og læringspotentialer, når man integrerer medier, skøn- og faglitterære tekster i gymnasiets danskundervisning. Baseret på en undersøgelse af skandinavisk forskning i læremidler anvendte projektet en sociokulturel tilgang til læring og en multimodal tilgang til tekstmæssige kompetencer i modersmålsundervisning.

Metodisk anvendtes fokusgruppeinterview, video og deltagerobservation såvel som tekstanalyse til empirisk at undersøge, hvordan gymnasieelever lærer og bruger tekstmæssige kompetencer på tværs af tre forskellige læremidler: en lærebog, en interaktiv kunstfilm og en digital læringsressource. Projektets resultater dokumenterer, at elevernes tekstuelle kompetencer er afhængige af den socio-kulturelle sammenhæng, i hvilken de formes og trænes, og at der er markante forskelle i lærernes didaktiske stilladsering på grund af deres meget forskelligartede digitale kompetencer.

Projektperiode
1. januar 2004 til 1. januar 2009