Museumslæring i klasseværelset: Udfordringer i digital museumsundervisning i gymnasieskolen

Formålet med projektet er at bidrage til en teoretisk og empirisk forståelse for, hvordan digital museumsformidling kan fremme gymnasieelevers og -læreres digitale kompetencer igennem brug af sociale netværkstjenester på danske museer. Med et teoretisk udgangspunkt i sociologi, antropologi samt læringsteori og i eksisterende forskning i DREAM-regi, undersøger projektet, hvordan lærere og elever anvender og forholder sig til digital museumsformidling. Projektet har særligt fokus på at identificere, analysere og forklare mulige udfordringer for lærere og elever i denne forbindelse for herved at kunne fremlægge et sæt anbefalinger for digital museumsformidling på de danske museer.

Projektperiode
1. marts 2012 til 31. marts 2015