Rockens Danmarkskort

Mit ph.d.-projekt omhandler brugerinddragelse i forbindelse med udvikling af digital museumsformidling, -indsamling og -viden. I mit projekt ligger der et praktisk sigte, der består i at bidrage til det digitale formidlingsprojekt "Rockens Danmarkskort", på det kommende Danmarks Rockmuseum i Roskilde. I dette samarbejde implementeres en brugerinddragende designproces. Designprocessen udgør samtidig empirien i en kulturanalytisk og praksisorienteret undersøgelse af, hvordan deltagelse og forskellighed kan udfolde sig og praktiseres i en museumssammenhæng. I min afhandling analyserer og diskuterer jeg således brugerinddragelse som praktiseringer af både deltagelse og forskellighed, praktiseringer, der ses både i planlægning, udfoldelse og opfølgning af brugerinddragelsen.

Projektperiode
1. maj 2011 til 9. februar 2015