Unge og digitale medier på det kulturhistoriske museum

Projektets overordnede formål er at bidrage til teoretisk og empirisk forståelse af unge museumsbrugeres anvendelse af interaktive teknologier i en museumssammenhæng, herunder samspillet mellem teknologi, brugere og forskellige læringssituationer. Projektet skaber ny viden om læring på tværs af rum, herunder især hvordan der opstår en kontinuerlig og sammenhængende oplevelse mellem læring på museet og i det virtuelle læringsrum.

Teoretisk har projektet en sociokulturel ramme, der inkluderer teorier fra medievidenskab, læring og museologi. Derudover anvendes også teorier omkring brugerinddragelse (participatory design studies). Metodisk anvendes etnografiske, kvalitative tilgange så som observationer og interviews.

Empirisk fokuseres på sammenhængen mellem fysiske og virtuelle læringsrum. Projektets empiriske data indsamles i to faser. Første fases data indsamles i Moesgård Museums særudstilling ”Syv vikinger” samt museets permanente udstillinger. I anden fase sammensættes to fokusgrupper bestående af unge i aldersgrupperne 13-17 år og 18-23 år, der i samarbejde med museet og mig skal vejlede formidlere i forbindelse med opførelsen af et nyt Moesgård Museum. Derudover vil fokusgrupperne afprøve udstillingerne digitalt såvel som fysisk og på den måde fungere som testpiloter på og medskabere af de nye udstillinger på det nye Moesgård Museum.

Projektperiode
1. september 2011 til 8. juli 2015