Center for naturvidenskabernes og matematikkens didaktik, Syddansk universitet