Line Vestergaard Knudsen forsvarer ph.d.-afhandling

Mandag, 7. september 2015

Mandag d. 7. september 2015 kl. 13.00 – 16.00 i lokale 44.1-40 forsvarer Line Vestergaard Knudsen sin afhandling:

ROCKENS DANMARKSKORT. Deltagelse praktiseret som forskellighed.

Afhandlingen er et design-baseret, etnologisk og auto-etnografisk studie af en specifik brugerinddragende kollaborativ designproces i et nyt dansk museum, Danmarks Rockmuseum, Roskilde Museum.

Her undersøges hvordan deltagelse blev udfoldet og særligt hvordan de inddragede deltagere var med til at sætte retninger for designobjektet, en digital formidlingsplatform, Rockens Danmarkskort. Hermed forfølges en forståelse af deltagelse som praktiseret i museet og der spørges til hvorvidt, og hvordan deltagelse fik virke i museet, specifikt i denne designproces. Med metodiske og teoretiske ressourcer fra participatory design og STS-feltet analyseres og diskuteres planlægning og udfoldelse af den brugerinddragende kollaborative proces på Danmarks Rockmuseum.

I analysen af hvordan deltagelse virkede i tilblivelsen af Rockens Danmarkskort konstituerede forskellighed sig i mit studie som et element med relevans for praktiseringen af deltagelse. Jeg spørger derfor også til, hvordan forskellighed blev praktiseret i designprocessen, og særligt hvordan praktisering af forskellighed relaterede sig til praktisering af deltagelse. I analysen lægges der vægt på, at en række ’versioner af forskellighed’ blev indskrevet og udfoldet i processen. På baggrund af dette specifikke eksempel diskuterer afhandlingen deltagelse og forskellighed som praksisser i museet og særligt relateret til digitalt formidlingsdesign.

Bedømmelsesudvalg
Michael Haldrup (formand), lektor, CBIT, Roskilde Universitet, DK
Brit Ross Winthererik, IT Universitetet, DK
Klas Grinell, docent, Världskulturmuseet I Göteborg, SE

Ordstyrer
Ida Willig, ph.d.-programleder, CBIT, Roskilde Universitet, DK

Vejleder
Oluf Danielsen, lektor, CBIT, Roskilde Universitet, DK

Medvejleder
Tine Damsholt, lektor, Københavns Universitet, DK