Brugerorienteret naturvidenskabslæring med sociale og personalisérbare mobile tjenester

Projektet fokuserer på at specificere og dokumentere begrebet digital kompetence (digital literacy) i forhold til naturvidenskab med det formål at bidrage med viden om, hvorledes unges kreative naturvidenskabelige læring kan fremmes ved hjælp af sociale og personalisérbare mobile medier i museers og oplevelsescentres udstillinger og samlinger. Projektet foretager empiriske undersøgelser i science-centret Experimentariums semiformelle læringsmiljø. Metodisk anvendes etnografiske tilgange samt og design based research, og der udføres brugerundersøgelser knyttet til unges anvendelse af mobile medier i undervisnings- og udstillingssammenhæng og med fokus på centrets faste energiudstilling. På baggrund af disse brugerundesøglelser udvikles digitalt indhold til sociale og mobile medier til udstillingen.

Projektperiode
1. maj 2011 til 1. marts 2015