Design og implementering af en mobilbaseret, interaktiv fortælling i et semiformelt læringsmiljø

Dette ph.d.-projekt fokuserer på at udvikle et nyt, didaktisk design på science-centret Experimentarium. Det nye didaktiske design er udviklet som en digital fortælling, som brugerne har adgang til via deres egne mobiltelefoner. Den digitale fortælling med titlen ”EGO-TRAP: you have no idea” er designet på baggrund af teorier om bl.a. flow, narrativitetsteori samt social læringsteori. Forskningsprojektets metodiske ramme er design-based research. Projektet undersøger unges engagement i og refleksioner over udstillingen. Det empiriske datamateriale udgøres af videooptagelser og interviews med danske gymnasielever.

Institut for Kulturvidenskaber - Medievidenskab, Syddansk Universitet og Experimentarium

Projektperiode
1. august 2004 til 31. juli 2009