Naturvidenskab og konceptuel læring

Projektet fokuserer på gymnasieelevers interesse for fysik, og mere specifikt undersøger det, om det er muligt at omdanne en kortsigtet, situationsbestemt interesse i fysik til en langsigtet og vedvarende interesse. Undersøgelsen baseres på den antagelse, at vedvarende interesse fremmes af en konceptuel tilgang til læring med fokus på hverdagens tanker om og iagttagelser af bestemte fænomener snarere end på fakta og formler. Den empiriske del af projektet  har anvendt digitale medier og rollespil som læremidler for at lette sammenhængen mellem daglige og faglige former for forståelse og derudover også til at motivere eleverne og aktivere deres kreativitet.

Projektperiode
1. november 2004 til 31. oktober 2007