Det naturvidenskabelige fakultet, Syddansk universitet