Organisatoriske udfordringer i forbindelse med digital museumsformidling

Digitale tjenester og web 2.0-teknologier faciliterer samarbejde og udveksling mellem brugere og mellem brugere og organisationer. Denne form for formidling er baseret på åben kommunikation, decentralisering af autoritet og frihed til at dele og genbruge. Disse kommunikations- og formidlingsformer udfordrer organisationernes struktur, deres faglige myndighed og deres mål og værdier.

Projektet vil via feltarbejde og casestudier indsamle viden om de organisatoriske udfordringer, museer og science-centre møder, når de anvender web 2.0-teknologier i deres formidlings- og udstillingspraksis. Formålet er at hjælpe organisationerne med at optimere deres faglige resurser og kommunikative kompetencer i forhold til digital formidling.

Projektperiode
1. januar 2009 til 9. november 2012