Communication

Reseach articles

General dissemination

Conference presentation

Report

  • Unges mediebrug

    Kirsten Drotner

    Hvordan hænger unges mediebrug sammen med deres  interesser for samfundsforhold og politik?  Få svar i  rapporten, som indgår i Valgretskommissionens betænkning 2011 om unges demokratiske...