Unges mediebrug

Hvordan hænger unges mediebrug sammen med deres  interesser for samfundsforhold og politik?  Få svar i  rapporten, som indgår i Valgretskommissionens betænkning 2011 om unges demokratiske engagement.

Date
1 December 2011