Konference: Museernes kommunikation i den digitale kultur

Tuesday, September 22, 2009

Den digitale kultur giver nye muligheder for en styrket kommunikation til flere potentielt interesserede brugere.  Men ekstern kommunikation er ikke kun god formidling af et fagligt indhold. Kommunikation præger, forandrer, forvrænger indholdet. Mere, og mere forskellig, kommunikation ændrer på forholdet mellem afsender, indhold og modtager samtidig med, at skel mellem oplevelsescentre, videncentre og museer viskes ud.
Disse udfordringer inviterer DREAM til at diskutere. Hvad sker der med den forandrende kommunikation? Hvem kommunikerer med hvem? Hvad forandres? Og hvem? Hvad betyder de nye
kommunikationsformer for museers og science centres selvforståelse og udvikling?